Το Τεχνικό Γραφείο «SIAGOS» αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας της επιχείρησης σας. Η εμπειρία και η καλή γνώση της Νομοθεσίας και της διαδικασίας, δίνει τη δυνατότητα να συντάσσονται και να διεκπεραιώνονται όλες οι απαιτούμενες μελέτες και εγκρίσεις ταυτόχρονα. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας, για τον έλεγχο της καταλληλότητας. Μετά την απαραίτητη έρευνα, σας διευκρινίζεται αν ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις της Νομοθεσίας για Άδεια Λειτουργίας.