ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Η Εταιρία

Το τεχνικό γραφείο «SIAGOS»  στελεχώνεται από  τον Σιάγκο Χρήστο  διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό . Επίσης είναι πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.  Διαθέτη μελετητική και εργοταξιακή εμπειρία.

Κύριες δραστηριότητές μας είναι η μελέτη, επίβλεψη και η κατασκευή. Στόχος μας είναι το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη βασιζόμενοι στο σχεδιασμό και την υλοποίηση κατασκευαστικών λύσεων με προσοχή στην ποιότητα και στην ενεργειακή αναβάθμιση συνόλων.

Η δουλειά μας χαρακτηρίζεται από συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό απέναντι στους πελάτες . Το γραφείο μας ακολουθεί και εφαρμόζει στα έργα της τα υψηλότερα κριτήρια ποιότητας. Παρακολουθώντας όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στον σχεδιασμό και την κατασκευή, με σκοπό την απορρόφηση τεχνογνωσίας και την αύξηση της ικανότητας εφαρμογής νέων τεχνολογιών, μελετά και υλοποιεί τις κατασκευές που πληρούν όλες τις προδιαγραφές και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου οικοδομήματος.

Η εμπειρία και η ποιότητα των εκτελεσμένων έργων, η συνέπεια λόγων και πράξεων, οι σχέσεις με τους συνεργάτες, τους προμηθευτές, τους πελάτες, είναι τα κύρια συστατικά της επιτυχίας του γραφείο μας. Το γραφείο μας  παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε απαίτηση στο χώρο της κατασκευής, δίνοντας προτεραιότητα στην ποιότητα, την ταχύτητα και την υπευθυνότητα. Αναλαμβάνει όλο το φάσμα εργασιών που χρειάζεστε.

Πιο συγκεκριμένα στο κομμάτι της ανακαίνισης αναλαμβάνουμε την αποτύπωση του χώρου, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της νέας διαρρύθμισης, την έκδοση των απαιτούμενων πολεοδομικών αδειών που είναι απαραίτητες για τις εργασίες, την επίβλεψη και όλων των απαραίτητων εργασιών από τις αποξηλώσεις μέχρι το κλειδί στο χέρι. 

Βασικές μας αρχές αποτελούν πέρα από την υψηλή ποιότητα κατασκευής σε λογικές τιμές, το να γνωρίζετε από την αρχή το συνολικό κόστος του έργου αλλά και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών. Το άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό εγγυάται το άριστο αποτέλεσμα που προσφέρουμε.

Στο κομμάτι της κατασκευής νέου κτιρίου αναλαμβάνουμε πλήρες σχεδιασμό αρχιτεκτονικών σχεδίων, έκδοση αδείας δόμησης, επίβλεψη και κατασκευή.