Το Τεχνικό Γραφείο «SIAGOS» έχει μεγάλη εμπειρία στην έκδοση ΠΕΑ και εγγυάται την γρήγορη και οικονομική έκδοση ΠΕΑ για το ακίνητό σας.Τα ΠΕΑ είναι απαραίτητα για την αγοραπωλησία ή ενοικίαση ενός κτιρίου ή διαμερίσματος, εκδίδονται από πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές και έχουν διάρκεια ισχύος 10 χρόνων από την στιγμή έκδοσής τους.