Με άξονα την άρτια επιστημονική κατάρτιση του δυναμικού του το Τεχνικό Γραφείο ΙΚ αναλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών για την ανάπτυξη ενός τεχνικού έργου. Παράλληλα η εταιρεία διατηρεί μόνιμη συνεργασία με μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί ακόμα και στις δυσκολότερες τεχνικές προκλήσεις.

  • Σύνταξη τοπογραφικών, υπεύθυνη δήλωση του Ν.651/77.
  • Αρχιτεκτονικές μελέτες με σύγχρονα προγράμματα 3D απεικόνισης και φωτορεαλισμού.
  • Στατικές μελέτες, ηλεκτρομηχανολογικές όλων των εγκαταστάσεων, φυσικού αερίου.
  • Σύνταξη ιδιωτικών πράξεων εφαρμογής.
  • Μελέτες Στατικής Επάρκειας