ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατασκευής

Κτιρίων, Κατοικιών και
Επαγγελματικών χώρων

Ανακαινίσεις

Αρχιτεκτονικά σχέδια

Έκδοση πολεοδομικών αδειών

Τεχνικό Γραφείο Ασπροβάλτα

01

Ποιοι Είμαστε

Το τεχνικό γραφείο «SIAGOS» στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, στελεχώνεται από τον Σιάγκο Χρήστο διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, πιστοποιημένο Ενεργειακό Επιθεωρητή και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Διαθέτει μελετητική και εργοταξιακή εμπειρία.

02

Οι Υπηρεσίες Μας

Κύριες δραστηριότητές μας είναι η μελέτη, επίβλεψη και η κατασκευή. Αναλαμβάνουμε πλήρες σχεδιασμό αρχιτεκτονικών σχεδίων, έκδοση αδείας δόμησης, επίβλεψη και κατασκευή.  Στο κομμάτι της ανακαίνισης αναλαμβάνουμε την αποτύπωση του χώρου, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της νέας διαρρύθμισης, την έκδοση των απαιτούμενων πολεοδομικών αδειών που είναι απαραίτητες για τις εργασίες. 

03

Τεχνικό Γραφείο Ασπροβάλτα