Το Τεχνικό Γραφείο «SIAGOS»   αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης.

  • Έκδοση οικοδομικών αδειών για κάθε είδους κτίριο, αναθεωρήσεις αδειών.
  • Άδειες επέκτασης, προσθήκης,  διαρρύθμισης και αλλαγής χρήσης.
  • Ενημέρωση Φακέλου Οικοδομικής Αδείας.
  • Άδειες νομιμοποίησης αυθαιρέτων κτισμάτων.