Η εμπειρία στη σύνταξη φακέλων μηχανικού και η άψογη συνεργασία μας με συμβολαιογραφικά και νομικά γραφεία, εγγυάται την Τακτοποίηση του ακινήτου σας με τον συντομότερο και οικονομικότερο τρόπο. Αναλαμβάνουμε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την τακτοποίηση/νομιμοποίηση του αυθαιρέτου σας, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία. Επισκεπτόμαστε το ακίνητο για αυτοψία και σας ενημερώνει για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.