Μονοκατοικία (παραλία Βρασνών)

Αποπεράτωση αυθαιρέτου, κατοικία με περίφραξη, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, βόθρο και στέγη.
Η Μονοκατοικία αναγέρθηκε το 2002 αυθαίρετα