Στάση μετρό (Σόφια Βουλγαρίας)

 

Υπεύθυνος Μηχανικός σε Στάση μετρό στην Σόφια Βουλγαρίας για το οπλισμό τις κατασκευής