Κατασκευή Τοιχίου(Σόφια Βουλγαρία)

 

Υπεύθυνος Μηχανικός για την κατασκευή τοιχίου σε εταιρία Logistics