Ισόγεια κατοικία Ν. Ποτίδαια Χαλκιδικής

 

Ισόγεια κατοικία με διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρο